Joonis peab olema vektorgraafikas ning mõõtkavas 1:1-le.
Vektorid peavad moodustama tervikliku ja täpse joonise.

Paraleelsete soonte või terade minimaalne vahekaugus on 3 mm.

Terasid tähistab punane spotvärv, sooni tähistab roheline spotvärv, perforatsiooni tähistab
ka kollane spotvärv või punane katkendjoon kus sammu pikkus on joonisega kooskõlas.