Meist

Usume, et kõik ideed on teostatavad. Seepärast kuulame huviga su mõtteid, ükskõik kui tavaline või kastist väljas see ka on. Meie kõige suurem soov on leida lahendus, mida sina otsid.

See aitab meil iga päev areneda ja leida uusi ning innovaatilisi lahendusi. Tunneme, et ainult siis kui oled väljakutseteks valmis saab areneda. Lubame, et koos teeme alati midagi erilist. Lisaks võid meie juurde tulles kindel olla, et loodud lahendused on jätkusuutlikud – arvestavad looduse ja keskkonnaga.

Meie
põhimõtted

Teeme asjad
lihtsaks

Trükiste maailmas on iga idee jaoks olemas tuhandeid erinevaid tehnilisi võimalusi. Meie teame, millist valida ja pakume selle sulle välja.

Pakatame
uudishimust

Kuulame alati tõelise õhinaga sinu ideid, sest iga uus mõte on meile põnev. Tahame mõista ja tahame õppida. Iga päev.

Leiame alati
lahenduse

Pole ühtegi mõtet, mida ei saaks teostada. Ükskõik kui hullumeelne see alguses võib tunduda. Mõtleme sinuga kaasa ja leiame võimaluse.

Hoolime
loodusest

Püüame endast teadlikult maha jätta võimalikult positiivse jälje. Tegutseme alati nii jätkusuutlikult kui saame ning arvestame ümbritsevaga.

Tehnoloogiad ja võimekus

Trükime, voldime, köidame, stantsime ja palju veel vaid kõige parema kvaliteedi ning masinatega.

Vaata lisa

Keskkond

K-Prindi eesmärk on klientide elu lihtsamaks teha, pakkudes terviklahendusi ning probleemivabu ja õigeaegseid tarneid. Hoolime sellest, et meie mõju keskkonnale oleks võimalikult väike. Selleks optimeerime tootmisprotsesse, vähendame süstemaatiliselt tootmisjääke, suuname võimalikult palju jääke ümbertöötlusse ja nõustame kliente keskkonnasõbralikumate lahenduste leidmisel. Peame oluliseks ettevõtte jätkusuutlikku arengut, nii tootmistehnoloogiates kui juhtmisprotsessides.

Keskkonnasäästlik tootmine on alati olnud tähtis osa K-Prindi igapäevaelust. Oma keskkonnamõju vähendamiseks paneme väga suurt rõhku jääkmaterjalide ümbertöötlemisele, samuti elekri- ja soojusenergia efektiivsele kasutamisele.

Täna suuname taaskasutusse üle 90% tootmisel tekkivatest jääkproduktidest. Paberi-, kartongi- ja pakendijäägid saadame taaskasutusse, trükiplaatidest saab taas alumiinium, ka kile ja värvipurgid suunatakse ümbertöötlusse. Muuhulgas destilleerime ise oma vett, kasutame looduslike õlide baasil toodetud trükivärve, kasutame trükitarkvara, mis aitab kasutada kõige efektiivsemaid poognaladusid ja veendume selles, et kasutaksime selgete kliimaeesmärkidega logistikapartnereid, kelle logistikavõrk on ajaga kaasaskäiv. Oleme oma kliimasüsteemi ehitanud nii, et 80% tootmises tekkivast soojusenergiast ja 40% niiskusest suuname ventilatsioonisüsteemi kaudu tagasi, hoides sellega kokku samas mahus kütteks vajaminevat energiat ja niisutamiseks vajaminevat vett. Piltlikult öeldes, teie tööd kütavad meie maja.

 

K-Print juhtkond peab oluliseks järgmisi kvaliteedi- ja keskkonna alaseid juhtimispõhimõtteid:

·       Pakume klientidele terviklahendusi ning täidame tellimused probleemideta ja tähtaegselt;

·       Oleme klientidele usaldusväärsed koostööpartnerid ja nõustame kliente keskkonnahoidlike trükiste ja pakendite valikul;

·       Kaitseme keskkonda, optimeerime tootmisprotsesse ja seeläbi piirame ettevõtte tegevuse negatiivset keskkonnamõju;

·       Vähendame paberijääke ja suuname võimalikult palju jääke ümbertöötlemisse;

·       Järgime ettevõttele kohalduvad seadusandlikke ja muid nõudeid;

·       Järjepidevalt parendame juhtimissüsteemi ja protsesse, nii tagame ettevõte jätkusuutliku arengu.

·       Usume et trükitööstuse jätkusuutlik areng ja tulevik seisneb protsessi innovatsioonis ja teenuse väärtuspakkumise täiustamises.

     

 

Ajalugu

K Prindile panid 1992. aastal alguse kaks Soome ettevõtjat, kuid juba 1998. aastast alates on ettevõte kuulunud eestlastele. Tänane suuromanik Rein Rebane ostis Tallinnas, Rotermanni kvartali ruumides asunud trükifirma ülelahe naabritelt ja võttis juhtimise üle. Algselt oli K Printis tööl vaid 4 inimest. Nagu väikestele ettevõtmistele kohane, tegid kõik natuke kõike. Kuid ajapikku kasvas ettevõte ja õige pea saadi aru, et Eesti turg jääb ambitsioonidele väikeseks. Esimesena otsustati laieneda põhjanaabrite juurde Soome. See samm osutus edukaks ja nii toimetati kahes riigis kuni esimese majanduskriisini. Erinevalt tänasest tootevalikust olid aga põhilised trükised tolliblanketid ja visiitkaardid.

2011. aastal liitus ettevõttega ka Reinu poeg Rait, kes oli aasta varem alustanud ülikooliteed. Noore ja ambitsioonikana, otsustas Rait enda õlule võtta ettevõtte laiendamise Rootsi. Selleks pani ta kokku eksporditiimi ja koos asuti tööle. Hoolimata sellest, et esimestel aastatel tundus tihti nagu jookseksid nad peaga vastu seina, viisid töökus ja südikus lõpuks sihile. 2014. aastal ületas ekspordikäive juba Eesti müüki. Esmalt tõi edu Rootsi turg, kust õige pea liiguti läbi soovituste edasi ka Norra ning Taani turule. Sealt omakorda oleme jõudnud Hollandisse ja Saksamaale. Tänaseks moodustab eksport K Prindi käibest umbes 80%. Suurimad turud on Rootsi, Soome ja kolmandal kohal kodune Eesti. Lisaks müüme oma toodangut veel Norra, Taani, Hollandisse, Saksamaale, Poola ja vahel saadame oma kaupa ka Ühendkuningriikidesse, Prantsusmaale, Ameerika Ühendriikidesse, Kanadasse, Jaapanisse ja Tai Kuningriiki.

Viimase 30 aastaga on K Print kasvanud Eesti üheks suurimaks reklaam- ja pakenditrükikojaks, kus töötab vastavalt hooajale 70-100 inimest. Oleme jätkuvalt kasvufaasis ettevõte ning enda ambitsioonideni on veel pikk tee minna.

K Prindis töötamine

Leiame, et kaasaegsed masinad on kvaliteetse ja efektiivse tootmise jaoks äärmiselt olulised. Uutel masinatel on ka mugavam töötada - seadistusajad on lühemad ja esineb vähem rikkeid.

Meie tootmisala on puhas, valgusküllane ja korrapärane. Paneme palju rõhku sellele, et tagada kõigile töötajatele väga head töötingimused.

Kollektiiv on ühtne ja uuendusmeelne. Toetame ja abistame üksteist alati kui vaja.

Sihime igas tootmisetapis kõrgemat võimalikku kvaliteeti. Oleme tuntud kui kõrgetasemeline trükikoda ja hoolitseme selle eest, et iga majast välja minev kaup vastaks nii kliendi kui meie enda poolt seatud kvaliteedistandarditele.

Tänapäevane masinapark

Leiame, et kaasaegsed masinad on kvaliteetse ja efektiivse tootmise jaoks äärmiselt olulised. Uutel masinatel on ka mugavam töötada - seadistusajad on lühemad ja esineb vähem rikkeid.

Puhas töökeskkond

Meie tootmisala on puhas, valgusküllane ja korrapärane. Paneme palju rõhku sellele, et tagada kõigile töötajatele väga head töötingimused.

Toetav töökollektiiv

Kollektiiv on ühtne ja uuendusmeelne. Toetame ja abistame üksteist alati kui vaja.

Kõrgetasemeline kvaliteet

Sihime igas tootmisetapis kõrgemat võimalikku kvaliteeti. Oleme tuntud kui kõrgetasemeline trükikoda ja hoolitseme selle eest, et iga majast välja minev kaup vastaks nii kliendi kui meie enda poolt seatud kvaliteedistandarditele.

KPrindis on hea töötada sest :
1. Meil on meeldivad kolleegid
2. Ettevõte on pidevas arenemises
- Henri, värvispetsialist
Mulle väga meeldib KPrindis töötada, sest K-Print pakub klientidele äärmiselt kvaliteetset trükiteenust. Pole paremat tunnet, kui näha koos kliendiga välja arendatud toodet lõpuks valmis kujul ning kuulda kliendi positiivset tagasiside peale kauba kätte saamist.
- Helen, müügijuht Rootsi suunal
Kprint on minu jaoks esmalt inimesed.
Nende inimeste loodud innnustavat, toetavat ja töökat õhkkonda on väga raske üle hinnata.
- Holger, trükiettevalmistaja
KPrint on uuendusliku, keskkonda väärtustava ja pidevalt areneva trükikojana oma ala parim. Meie meeskond on valmis ka kõige pöörasemateks väljakutseteks, pakkudes alati nutikaid ja praktilisi lahendusi. Ja muidugi on meil valmivad trükised väga ilusad!

Töötamine Kprindis on põnev, silmaringi laiendav ning kliendi rõõm ja rahulolu uue ägeda toote valmimisel paneb ka minu silmad särama.
- Siiri, müügijuht Soome suunal
On haarav töötada ettevõtes mis on pidevas arengus ning kus igal töötajal oluline roll kõigis ettevõtmistes.
- Kai-Liis, prepressi osakonnajuht
Mulle meeldib KPrindis töötada, sest kogu kollektiiv on väga abistav ning ükski mure või küsimus ei jää vastamata. Kui asusin Kprinti tööle, siis rõõmustas mind väga, et tööga tutvumiseks oli olemas isiklik mentor, kes koolitas ning tutvustas tööd nii hästi, et sisseelamine möödus kergelt ning nüüd saan ka mina pakkuda K-Prindi standartitele vastavat teenindust oma klientidele
- Helen, müügijuht Rootsi suunal
Mulle meeldib KPrindis töötada, sest
- palk laekub õigeagselt
- tagatakse õigeaegselt töövahendid
- korraldatakse palju toredaid üritusi
- kollektiiv on tore
- juhtkond on tore
- ettevõte areneb kiiresti
- töötajaid peetakse alati meeles nende tähtpäevadel
- Inna, stantsioperaator