2023. aasta algas Kprindi jaoks põnevate uudistega. Realiseerus võimalus teha teoks ettevõtte ajaloo suurim investeering ja soetada kaks uut trükimasinat väärtusega 5 miljonit eurot. Uus tehnoloogia aitab olulisel määral vähendada ettevõtte süsinikujalajälge, aga ka pakkuda klientidele  märkimisväärselt paremat teenust. Kprindi tegevjuht Rait Rebane jagab oma mõtteid investeeringust ja muudatustest, mis sellega kaasnevad.

Kprint tegi sel kevadel kaks suurt investeeringut ja vahetas välja oma mõlemad trükimasinad. Mis oli selle otsuse taga ja miks just praegu?

Vahetusse lähevad nii meie ofset- kui ka digitrükimasinad – oma 5-värvilise Heidelberg CX102 vahetame välja 8-värvilise XL106 vastu ning HP Indigo 7900 läheb vahetusse vanast masinast poole suurema trükiformaadiga HP Indigo 12000 vastu.

Investeeringute eesmärk on tõsta meie konkurentsivõimet rahvusvahelisel turul, anda lisandväärtust ning kindlasti ka vähendada keskkondlikke mõjusid läbi energia- ja ressursisäästu.

Idee mõlemad masinad välja vahetada on tegelikult laual olnud juba mõnda aega. Ajastuse kohapealt leiame, et Kprint organisatsioonina, meeskond, protsessid ja kogu organsatsioonikultuur, on valmis järgmist suurt arenguhüpet teostama ning toetama. Trükitööstuses konkurentsis püsimiseks on tehnoloogiasse investeerimine väga olulisel kohal. Aastatega on selgeks saanud ka see, et uusi masinaid on küll väga lihtne soetada, aga eriti olulised igapäevatöö toimimises on inimesed ja protsessid, mis need masinad efektiivselt tööle panevad. Viimastel aastatel on suur osa meie energiast ja ressurssidest läinud just sinna, et eelpoolmainitut arendada. Usun, et täna oleme piisavalt õppimis- ja muutumisvõimelised, et korraga välja vahetada kogu meie trükiosakonna masinad.

Miks osutusid valituks just need masinad?

Ofset-trükimasina puhul valisime Heidelberg’i, kuna see integreerub suurepäraselt meie tarkvaraga. Suudame täielikult rakendada uusi Heidelberg’i ,,Push to Stop’’ masinajuhtimise põhimõtteid. Need tõstavad masina efektiivust oluliselt vähendades samal ajal trükioperaatori koormust tänu sissevõtuaegade märkimisväärsele vähenemisele ning automaatsele värvimõõtmisele. Lisaks digitaalsetele lahendustele on masin varustatud ka kõikide muude viimaste aastate tähtsaimate tehnoloogiliste saavutustega. Kokkuvõttes suudame sama personali arvuga toota 2,5 korda rohkem, vähendada sissevõtust tingitud paberijääke üle 70 tonni aastas ning seda kõike hinnanguliselt 40-50% madalamate energiakuludega.

Digitrüki puhul on Kprint Indigo trükitehnoloogia suur fänn. Aastaid tagasi,  kui sai ostetud hetkel kasutuses olev masin, oli meie eesmärgiks tuua siia regiooni esimene digitaalne ofsettrükimasin, et pakkuda ofsettrükile vastavat kvaliteeti ka väikeste koguste puhul. Uue, B2 formaadis HP Indigo 12000 puhul, soovime laiendada digitrüki võimalusi nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt. Teisisõnu ühelt poolt muuta digitrükk konkurentsivõimelisemaks üha suuremate tiraažide juures (konkureerida rohkem B2 ofsettrükiga) ning teiselt poolt laiendada 2,5 korda suurema paberiformaadi puhul ka digitrüki tooteportfelli.

Mis muutub Kprindi klientide jaoks?

Tervikuna muutub Kprindi klientide jaoks teenus veelgi paremaks. Kahe uue trükiseadme kombinatsioon loob suurepärase sünergia traditsioonilise ofsettrüki ja tulevikutehnoloogia Indigo näol. Kindlasti hakkavad seda tunnetama ka meie kliendid. Meie väärtuspakkumine kasvab terviklikult nii tootmisvõimaluste, tähtaegade, kvaliteedi kui ka teatud juhtudel hindade näol.

Kas ja kui palju muutub Kprindi tooteportfell? Kas lisandub uusi tooteid? Kas on teatud tooteid, mida enam toota ei saa?

Kprindi tooteportfell muutub. Meie eesmärk ei ole muuta mitte ainult meie tooteportfelli, vaid kogu turu toimimist meie regioonis. Nimelt on uue Indigo näol tegemist esimese B2 digitrükimasinaga Eestis ning lähtuvalt selle võimalustest suudame suunata väga palju seni B2 offset tehnoloogias trükitud töid digitrükki. Ofsettrüki puhul oli meil masinavahetusega vaid üks mure – nimelt mis juhtub 4/0 tööde hinnatasemega kui meil on 4/4 pöörajaga trükimasin. Täna, kus oleme näinud masinat töös ning hinnastusmudelid on juba ka kantud meie programmidesse, saame kindlalt öelda, et ka 4/0 tööde puhul hinnatõusu ei toimu, piirangute asemel meie tootmisportfell pigem hoopis laieneb.

Kas efektiivsemad masinad tähendavad klientide jaoks ka paremaid hindu?

Kahe uue trükiseadmega saavutame trükiosakonnas märkimisväärse sünergia ning uue ofsettrükimasinaga suudame veel rohkem konkureerida suuremahuliste töödega rahvusvahelistel turgudel. Teatud tootesegmentides kindlasti paraneb seeläbi ka meie hinnatase. Meil on väga palju trükivõimekust, mida nüüd ka täitma peame.

Masinate ja tooteportfelli muutusega kaasnevad kindlasti ka muudatused tööprotsessides. Kuidas on muudatuste juhtimine ettevõttesiseselt sujunud?

Viimased aastad on meile õpetanud, et muudatuste juhtimine ja protsesside innovatsioon on ka tööstusettevõtete jaoks muutunud osaks igapäevatööst. Kõik on sujunud suurepäraselt ning oleme eesootavaks arenguhüppeks valmis. Meil on suurepärane tiim ning ettevõttesisene koostöö on hea. Tootmis- ja müügiosakonna vaheline suhe on ikka nagu kassil ja koeral, kuid ettevõtte arenguvajaduse ja pikaajaliste eesmärkide nimel töötamisega oleme kõik ühel meelel.