Mikä jarruttaa pakkausten tehokkaampaa käsittelyä?

– Jätteidenkäsittelijät, jotka polttavat pakkauksia kierrätyksen sijaan
– Jätteiden varastoinnin kieltävät määräykset
– Kuluttajat, koska he eivät osaa lajitella jätteitä
– Tavaroiden tuottajat, jotka eivät osaa pakata tuotteitaan ympäristöystävällisesti?

Koska me painoyrityksenä emme voi muuttaa säännöksiä ja kuluttajien tottumuksia, voimme kuitenkin vaikuttaa siihen, millaisia pakkauksia valmistamme. Siksi katsomme peiliin ja myönnämme, että tähän asti pakkausten esteettinen ulkonäkö, hinta ja käytännöllisyys ovat olleet ominaisuudet, jotka ovat antaneet lähtökohdan sille, mitä suosittelemme asiakkaillemme. Muuttaaksemme tämän ja auttaaksemme asiakkaitamme tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja, keskustelimme ympäristöministeriön asiantuntijan Kaupo Heinman ja TVO:n (Tootjavastutusorganisatsioon, Tuottajavastuujärjestö) johtajan Kristiina Dreimannin kanssa. Kysyimme heiltä kriteerejä, jotka paperin ja kartongin on täytettävä kierrätystä varten.

Riippumatta siitä, kuinka ympäristöystävällisyyteen omistautunut oletkaan, on pakkauksissa tärkeintä, että ne sopivat tarkoitukseensa. Ruokapakkaukset suojaavat ruokaa ulkoisilta vaikutuksilta ja joskus myös pilaantumiselta ja kuljetuspakkausten on oltava riittävän vahvoja kestämään perille asiakkaan luo. Siksi on pidettävä mielessä, että ohuempi paperi on kyllä ympäristöystävällisempää kuin muovi, mutta jos pakkaus rikkoutuu ennen kuin se tavoittaa kuluttajan tai se mahdollistaa elintarvikkeen pilaantumisen, on suositeltavaa käyttää kestävämpää materiaalia. Vaurioituneet tavarat ja poisheitettävä pilaantunut ruoka vaikuttavat myös merkittävästi ympäristöön.

Tuotteiden, jotka eivät suoranaisesti vaadi muoviin pakkaamista, pakkaamista paperiin tai kartonkiin tulisi harkita. Tuotantoresurssien osalta suurina määrinä valmistettavien muovipakkausten hiilidioksidipäästöt voivat olla jopa pienemmät, mutta on myös tärkeää tarkastella, mitä pakkaukselle tapahtuu käytön jälkeen. Paperin ja kartongin kierrätys on helppo ja tehokas prosessi suurimmassa osassa maailmaa. Muovien kierrätys on mahdollista ja toteutettavissa, mutta valitettavasti vaikeampaa materiaalien runsauden, puutteellisten merkintöjen ja kuluttajien tottumusten vuoksi.

Paperi- ja kartonkipakkauksissa on myös seikkoja, jotka tekevät kierrättämisestä vaikeaa tai jopa mahdotonta. Esimerkiksi laminointi, ohut polymeerikalvo paperin pinnalla, estää koneiden tehokasta käyttöä paperinkierrätyksessä. Toisaalta laminointi mahdollistaa paperin tai kartongin valmistamisen vedenpitävämmäksi, elintarvikeystävällisemmäksi tai yksinkertaisesti vahvemmaksi. Jos pakkausta ei tarvitse tehdä vedenpitäväksi tai elintarvikeystävälliseksi, on suositeltavaa käyttää muuta jälkikäsittelyä, kuten lakkausta tai preeglausta, laminoinnin sijaan vaikuttavan ulkonäön aikaansaamiseksi. Laminoitujen pakkausten lisäksi muovi-ikkunoilla varustettuja pakkauksia ei voida kierrättää. Siksi suosittelemme joko välttämään muovisia ikkunoita tai tulostamaan ohjeet pakkauksiin, mitkä ohjaavat kuluttajaa poistamaan muovi-ikkunan ennen muun pakkauksen hävittämistä.

Ympäristöystävällisten pakkausten osalta niiden käyttöikä on myös erittäin tärkeä tekijä. Pakkaukset, joita voidaan käyttää useita kertoja, aiheuttavat vähemmän kuormitusta ympäristölle. Hyviä esimerkkejä ovat verkkokaupan pakkaukset, joita voidaan käyttää myös tuotteiden palauttamiseen, tai tuotepakkaus, jota voidaan käyttää myös tuotteen varastointiin. Jos pakkauksen käyttäminen useita kertoja ei ole mahdollista, on harkittava, voisiko pakkaukselle antaa toisen käyttötarkoituksen. Esimerkiksi isosta huonekalun pahvilaatikosta voidaan tehdä leikkimaja tai adventtikalenterissa voi olla väritettäviä kuvia. Todennäköisesti myös kuluttajat arvostavat luovaa lähestymistapaa.

Ympäristöystävällisten pakkausten tuotanto alkaa ideasta ja ajatusprosessista – mitkä tekijät ovat tärkeitä juuri tälle pakkaukselle ja miten pidentää pakkauksen käyttöikää. Sitten asetettujen kriteerien perusteella voidaan valita mahdollisimman ympäristöystävällinen materiaali ja viimeistely. Ei pidä myöskään unohtaa pakkauksiin painettuja ohjeita, koska ne auttavat kuluttajaa lajittelemaan pakkauksen oikeaan kierrätysastiaan käytön jälkeen.

Siirtyäksemme sanoista tekoihin KPrint auttaa tänä kesänä ILMAISEKSI halukkaita analysoimaan pakkausten ympäristöystävällisyyden ja tarvittaessa kehittämään parempia ratkaisuja.

Yhdessä paremman pakkaamisen puolesta!