Oleme Kprindis pidevalt digitaliseerimas ja automatiseerimas protsesse, mis läbi selle efektiivsemaks muutuvad.

Antud projetki eesmärk on K-Print OÜ tootmise juhtimise, kvaliteedi tagamise ning tarneahela efektiivuse suurendamine digitaliseerimise ja automatiseerimise abil.

Projekti lühikirjeldus: Protsesside efektiivsemaks muutmiseks on vajalik tootmisseadmetest info koondada ühtsesse juhtimissüsteemi, mis võimaldaks tulemusi analüüsida ja edukaid juhtimisotsuseid langetada. Eesmärk on jätkata ettevõtte digitaalse küpsuse tase tõstmisega, mille tulemusena suureneb tehnoloogiamahukus, tootlikkus, jätkusuutlikkus, rahvusvaheline konkurentsivõime ning lisandväärtus. Juhtimises plaanitakse kasutusele võtta digitaalseid tehnoloogiaid ja tarkvaralahendusi nagu e-arvete juurutamine, arvete automaatne sisestamine raamatupidamisse, elektroonilise tööajaarvestuse integreerimine tööajaarvestusse.

Projekti läbiviimise tulemusel suureneb ettevõtte lisandväärtus.

Toetuse summa: 288 748,40 eur
Projekti periood: 17.04.2023 – 16.10.2024
Projekti on rahastatud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.