Majoriteten av oss kan enkelt skilja på en bok och en tidskrift. Att förklara skillnaden på ett flygblad och en broschyr är däremot betydligt svårare. Vissa skulle säga att de är närmast identiska, andra att de absolut inte är det. Oavsett vad så är det lätt att bli förvirrad av de olika termerna som ofta slängs runt. Därför beslutade vi oss för att belysa detta ämne inom tryckbranschen.

Flygblad och broschyrer är två ofta tryckta former av marknadsföringsmaterial. Men de är inte samma sak. Vi säger inte att en är bättre än den andra, men en broschyr och ett flygblad är ämnade till helt olika uppgifter och syften.

Flygblad

 

Flygblad trycks oftast på en sida, men det innebär inte att de aldrig kan tryckas på båda sidorna. Flygblad har samma syfte som broschyrer gällande att ge information och agera marknadsföringsverktyg. De skiljer sig från broschyrer i och med att de är mindre, från A5 till A6 i storlek. Tack vare den lilla ytan kan flygblad dock tryckas i stora antal. På grund av den lilla ytan måste ett flygblad även vara tilltalande både visuellt och i text, för att fånga potentiella kunders uppmärksamhet. Jämfört med broschyrer är mängden information dessutom begränsad. Som resultat är antalet meningar begränsade och uttryck måste väljas med omsorg.

Flygblad är billigare än broschyrer att producera eftersom de trycks på tunnare papper och oftast bara på en sida, även om så inte alltid är fallet. Kom även ihåg att tänka på var du distribuerar dem. Flygblad är jättebra i mindre regioner eftersom du kan nå många människor till en låg kostnad.

 

Flygblad används oftast för: 
– Information om kommande evenemang
– Reklam för nya företag som klubbar, barer och restauranger
– Annan allmän, lokal marknadsföring
– Informationsblad som en del av marknadsföringskampanjer
– Inflikningar i tidningar/tidskrifter

Kort sagt:

Ett flygblad kan tryckas i alla storlekar. Flygblad trycks oftast bara på en sida och inte på båda.

Målet med ett flygblad är att informera om evenemang, tjänster eller produkter, som konserter, klubbar och öppningen av nya restauranger, tidsbegränsade rabatter eller introduktionen av en ny produkt.

Jämfört med broschyrer är flygblad billiga. De är en billig metod att sprida information till en stor grupp människor.

Broschyrer

 

Broschyrer skiljer sig från flygblad i och med att de viks. Eftersom du kan vara mer kreativ med designen i tre dimensioner står de ut lite mer. Det faktum att de varken är häftade eller paketerade bör även poängteras. Broschyrer trycks oftast på båda sidorna av ett A5-ark eller en större pappersstorlek. De är vikta en eller två gånger och finns i flera storlekar. Broschyrer trycks dessutom ofta på högkvalitativt papper som är tjockt och tungt.

Broschyrer tar längre tid och kostar mer att förbereda eftersom de innehåller mer information och är av högre kvalitet. De är gjorda av starkt papper som typiskt har någon form av ytbehandling. Broschyrer sprids inte lika frekvent som flygblad på grund av kostnaderna, men de utför sin uppgift väl.

Broschyrer används oftast som:

– Referensmaterial till kunder och anställda
– Uppföljning till annat marknadsföringsmaterial för att hjälpa till att avsluta en kampanj

Kort sagt:

Broschyrer fås i en rad olika storlekar. I de flesta fall är det en standardstorlek som har vikts en eller två gånger för att skapa fyra eller sex sektioner eller sidor. De kan därför innehålla mer information.

Broschyrer innehåller mycket information och skickas ofta ut som uppföljning eller referens efter en säljpresentation, eller ställs i stativ på platser som banker och läkarmottagningar. De plockas oftast bara upp av personer som vill lära sig mer om den produkt eller tjänst som erbjuds.

Broschyrer tar längre tid och kostar mer att skapa eftersom de är mer informativa och av högre kvalitet.

Slutsats

Broschyrer och flygblad har båda sina fördelar, och ingen är bättre än den andra. Nu när du har lärt dig mer om de olika typerna av flygblad och broschyrer är det dags att sammanställa dem. Vi hoppas att den här artikeln har förtydligat eventuella missförstånd och belyst vilket tryckformat som är bäst för din nästa kampanj. Nästa gång du planerar en marknadsföringskampanj i tryck, håll för- och nackdelarna i åtanke.

Se produkter

Se produkter