Vad hindrar en effektivare pakethantering?

-Sopgubbar som bränner förpackningar i stället för att återvinna dem

-Bestämmelser som förbjuder lagring av avfall

-Konsumenter som inte vet hur de ska sortera avfallet

-Varuproducenter som inte vet hur de ska förpacka sina produkter på ett miljövänligt sätt?

Eftersom vi som tryckeri inte kan ändra på regler och konsumenternas vanor kan vi påverka vilka förpackningar som kommer från vår produktionslinje. Därför tittar vi oss i spegeln och erkänner att hittills har förpackningens estetiska utseende, pris och praktiska användbarhet varit de faktorer som har legat till grund för vad vi rekommenderar våra kunder. För att ändra på detta och hjälpa våra kunder att göra mer miljövänliga val har vi talat med Kaupo Heinma, sakkunnig vid miljöministeriet, och Kristiina Dreimann, chef för TVO. Vi frågade dem om de kriterier som pappers- och kartongförpackningar ska uppfylla för att kunna återvinnas.

Oavsett hur hängiven du är till att vara en vän av miljön är det viktigaste för förpackningar att de uppfyller sitt syfte. Livsmedelsförpackningar skyddar livsmedel från yttre påverkan och ibland även från att förstöras, transportförpackningar måste vara tillräckligt starka för att klara hela resan till kunden. Man bör därför tänka på att tunnare papper visserligen är mer miljövänligt än plast, men om förpackningen går sönder innan den når konsumenten eller tillåter att livsmedelsprodukten förstörs, bör man föredra ett material som är mer hållbart. Skadade varor och förstörd mat som kastas bort lämnar också ett stort avtryck på miljön.

För produkter som inte direkt kräver plast som förpackning bör man överväga att förpacka dem i papper eller kartong. När det gäller produktionsresurser kan plastförpackningar till och med ha lägre koldioxidutsläpp i stora mängder, men det är också viktigt att titta på vad som händer med dessa förpackningar efter användning. Återvinning av papper och kartong är en enkel och effektiv process i de flesta delar av världen. När det gäller plast är återvinning möjlig och genomförbar, men tyvärr svårare på grund av överflödet av material, otillräcklig märkning och konsumenternas vanor.

Det finns också aspekter av pappers- och kartongförpackningar som gör återvinningen av dem svår eller till och med omöjlig. Laminat, en tunn polymerfilm på papprets yta, förhindrar till exempel en effektiv användning av maskiner för pappersåtervinning. Samtidigt skapar laminering en möjlighet att göra papper eller kartong mer vattentät, livsmedelsvänlig eller helt enkelt starkare. Om det inte är nödvändigt att göra förpackningen vattentät eller livsmedelsvänlig rekommenderas en annan efterbehandling, t.ex. lackering eller prägling, för att få ett effektivt utseende i stället för laminering. Förutom laminerade förpackningar kan förpackningar med plastfönster inte återvinnas. Därför rekommenderar vi att man antingen undviker plastfönster eller trycker instruktioner på förpackningen som vägleder konsumenten att ta bort plastfönstret innan resten av förpackningen kastas.

När det gäller miljövänliga förpackningar är även deras livslängd en mycket viktig faktor. Förpackningar som kan användas flera gånger belastar miljön mindre. Ett bra exempel är en e-handelsförpackning som också kan användas för att returnera produkter, eller en produktförpackning som också kan användas för att förvara produkten. Om det inte är möjligt att använda förpackningen flera gånger bör man överväga om förpackningen kan få en annan funktion. Till exempel en stor möbellåda som kan användas för att göra ett lekhus, eller en adventskalender med färgbilder tryckta på den. Det kreativa tillvägagångssättet kommer sannolikt också att värderas högt av konsumenterna.

Produktionen av miljövänliga förpackningar börjar med idén och tankeprocessen – vilka faktorer som är viktiga för denna förpackning och hur man kan förlänga förpackningens livslängd. Utifrån de fastställda kriterierna kan man sedan välja det mest miljövänliga materialet och den mest miljövänliga ytbehandlingen. Man får inte heller glömma bort de instruktioner som finns på förpackningen, eftersom de hjälper konsumenten att lägga förpackningen i rätt återvinningsbehållare efter användning.

För att omsätta våra ord i handling kommer K Print i sommar att hjälpa dem som så önskar att GRATIS analysera förpackningens miljövänlighet och vid behov utveckla bättre lösningar.

Tillsammans för bättre förpackningar!