Trots att fastighetsmäklare ofta får rådet att använda internet, sociala medier, bloggar, digitala teknologier och andra teknologiska lösningar för att komma i kontakt med potentiella kunder och omvandla dem till sålda fastigheter, så finns en traditionell teknik som inte har förlorat sin effektivitet eller relevans: tryckt marknadsföring.

Du kan ha den bästa hemsidan, tusentals Facebook-följare och den mest moderna mjukvaran i mobilen.

Men du missar en enorm potential om du inte även har bra broschyrer, flygblad, direkt postmarknadsföring, gratisprodukter eller annan tryckt marknadsföring.

Det finns flera anledningar till detta, och i dagens blogginlägg ska vi gå igenom vilka de är. Läs vidare för att bättre förstå hur tryckt marknadsföring kan hjälpa dig främja ditt varumärke, blir igenkänd, förbättra ditt rykte och öka försäljningen.

Fysiska objekt för fysiska platser 

När det gäller marknadsföring av fastigheter går det inte att undkomma den verkliga världen. Du kan utföra massor av marknadsföring på nätet. Din fastighet kan ha en hemsida och profiler på sociala medier. Men din produkt handlar i slutändan ändå om fysiska platser där folk bor och vistas. Ett fastighetsvarumärke måste konstant knyta sin närvaro på nätet till en verklig, fysisk fastighet, till skillnad från företag som enbart existerar i den digitala världen (såsom SaaS-företag).

Därför är fysisk marknadsföring, såsom tryckt media, betydligt mer avgörande för fastighetsvarumärken. Tänk på din fastighets utrymme. Det är av yttersta vikt att utrymmet är minnesvärt, attraktivt och erbjuder gäster en känsla av hur det kan kännas att bo i denna fastighet, särskilt i övermättade marknader. Dina banners, affischer, visitkort och andra marknadsföringsmaterial spelar alla en avgörande roll för hur potentiella invånare föreställer sig hur de utför vardagssysslor inom detta fysiska område. Vid denna tid på köparens resa räcker inte uteslutande digital marknadsföring för att övertyga kunden.

Klå konkurrenterna 

Vi ser digital marknadsföring hela tiden, oftast när vi håller på med något annat. Detta innebär att digital marknadsföring lätt förbises eller misslyckas i sitt försök att fånga kundens uppmärksamhet tillräckligt väl för att få den att ta nästa steg. Det betyder även att digital media har enorm konkurrens – varje digital reklamkampanj tävlar mot flera andra likartade kampanjer. Många kunder blockerar även annonser med hjälp av mjukvara för att helt slippa se annonser där det är möjligt.

Gammaldags lockelse 

Vi har olika förväntningar på tryckt media jämfört med digital media. Många anser att ett budskap som ges på tryckt papper känns mer trovärdigt, ärligt och att det väger tyngre än budskap på nätet. Även om detta intryck sällan är medvetet eller starkt så har det en betydelsefull inverkan på hur potentiella invånare absorberar information om din fastighet. När information ges i tryckt format uppfattas den som mer korrekt, officiell och värdig av uppmärksamhet.

Den här inverkan är starkare hos vissa grupper än andra, men blir över lag mer avgörande ju äldre målgruppen är. Tryckt medias påtaglighet är en fördel för många, särskilt för de över 50. En del människor fattar mycket hellre ett beslut baserat på en tryckt broschyr som de kan hålla i sina händer och hänvisa till igen senare än på en hemsida eller digital annons som de bara har tittat på lite snabbt.

Om du är redo att lägga till häpnadsväckande tryckt media till marknadsföringsplanen för din fastighet pratar vi mer än gärna med dig! Kontakta oss idag för att tala mer om design, tryck och hur vi kan leverera fantastiska broschyrer, affischer, flygblad, visitkort och annan marknadsföring, för att hjälpa dig at nå ditt varumärkes fastighetsmål.